Chi cục Thuế Núi Thành - Quảng Nam: 94,87% DN đăng ký nộp thuế điện tử

Cục thuế Quảng Nam cho biết, 100% doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Núi Thành đã thực hiện khai thuế qua mạng,  425/448 DN đăng ký nộp thuế điện tử (đạt 94,87%) và đã có 407 DN đăng ký xác nhận tài khoản nộp thuế điện tử với Ngân hàng thương mại (đạt 90,85%) nằm trong tốp 9/18 địa phương của tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thời gian qua, Chi cục Thuế Núi Thành đã phối hợp với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tổ chức các tuần lễ hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký và nộp thuế điện tử, tập trung mọi lực lượng ưu tiên cho nộp thuế điện tử.

Đồng thời, tuyên truyền vận động doanh nghiệp thông qua Đài Truyền thanh huyện mỗi ngày 3 lần. Chi cục Thuế cũng thực hiện rà soát thông tin của các doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế điện tử trên cổng thông tin nộp thuế điện tử của cơ quan thuế và qua các kênh thanh toán dịch vụ điện tử khác của ngân hàng; phối hợp hỗ trợ và xử lý các vướng mắc của người nộp thuế trên địa bàn; rà soát thông tin bảng kê, chứng từ hàng ngày để kịp thời xử lý chứng từ cho người nộp thuế, tạo mọi điều kiện tốt nhất để đẩy nhanh tiến độ nộp thuế điện tử.

Chi cục thuế đã có văn bản gửi Chi nhánh ngân hàng NN & PTNN huyện đề nghị từ tháng 12/2015 ngân hàng chỉ cung cấp dịch vụ nộp thuế bằng hình thức điện tử và không thực hiện thu thuế trực tiếp tại quầy (trừ trường hợp lỗi hệ thống).

Đây là những nỗ lực lớn của toàn bộ cán bộ Chi cục Thuế Núi Thành để đạt được chỉ tiêu mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao.

(T.H)