Chi cục Thuế Phước Sơn - Quảng Nam đã hoàn thành thu NSNN

(eFinance Online) -Tính đến ngày 10/11 vừa qua, số thu ngân sách do Chi cục Thuế Phước Sơn - Quảng Nam đã đạt hơn 21,293 tỷ đồng, hoàn thành 101,9% dự toán pháp lệnh, bằng 94% dự toán phấn đấu.
Trụ sở Chi cục Thuế huyện Phước Sơn. Ảnh nguồn: Cổng Thông tin điện tử Cục Thuế Quảng NamTrụ sở Chi cục Thuế huyện Phước Sơn. Ảnh nguồn: Cổng Thông tin điện tử Cục Thuế Quảng Nam

Trong đó, có 6/8 khoản thu đã vượt dự toán gồm: Thuế thu nhập cá nhân (115%); lệ phí trước bạ (182%); tiền sử dụng đất (103%); phí lệ phí (148,8%); thu khác ngân sách huyện đạt (101,6%); thu tại xã (103,6). Thu thuế từ lĩnh vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 91,4%.

Đại diện Chi cục Thuế Phước Sơn cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ quyết tâm hoàn thành nốt dự toán phấn đấu (22,650 tỷ đồng) do Cục Thuế giao. Đồng thời, Chi cục Thuế Phước Sơn cam kết sẽ vận động doanh nghiệp thực hiện khai - nộp thuế điện tử đến cuối năm đạt 95% trở lên cả 3 tiêu chí: khai thuế điện tử, chứng từ nộp thuế điện tử và tiền thuế nộp bằng điện tử. Bên cạnh đó, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu kiểm tra thuế tại đơn vị.

(PV)