Chi cục Thuế Yên Lạc - Vĩnh Phúc công khai 6 doanh nghiệp nợ thuế lớn

Chi cục Thuế Yên Lạc vừa thông báo Danh sách 6 Doanh nghiệp nợ thuế lớn tại kỳ báo cáo tháng 10.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, 6 doanh nghiệp đó là:

- Công ty TNHH Hoàng Ngân

- Công ty TNHH xây dựng Sông Thao

- DNTN Xí nghiệp chế biến nông lâm sản thực phẩm Yên Minh

- Công ty TNHH cơ khí xây dựng Bằng Năng

- Công ty TNHH SX & TM Hoàng Hà.

Tổng số tiền thuế, tiền phạt còn nợ của 6 doanh nghiệp trên là 13.265.750.566 đồng.

(PV)