Chi hoa hồng không vượt quá 15% doanh thu

Đây là quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BTC, hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với DN kinh doanh xổ số, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo quy định, mức chi hoa hồng đại lý cụ thể do DN kinh doanh xổ số quyết định trong từng thời kỳ nhưng phải đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 15% doanh thu bán vé xổ số có thuế của DN (giá trị vé xổ số đã bán). Mức chi hoa hồng đại lý được ghi cụ thể tại hợp đồng đại lý xổ số được ký giữa DN kinh doanh xổ số và đại lý xổ số.

Mức phí uỷ quyền trả thưởng cho đại lý xổ số tối đa không quá 0,2% tổng giá trị giải thưởng mà đại lý xổ số đã thanh toán theo uỷ quyền.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng yêu cầu, DN kinh doanh xổ số chỉ được đầu tư ra bên ngoài đối với các ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xổ số và chỉ được phép huy động vốn để đầu tư cho hoạt động kinh doanh xổ số và ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động này.

Về đầu tư vốn ra ngoài DN, DN kinh doanh xổ số chỉ được đầu tư ra bên ngoài đối với các ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xổ số. Việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở chấp thuận của chủ sở hữu.

Nguyên tắc, hình thức, giới hạn đầu tư vốn ra ngoài DN và thẩm quyền của DN kinh doanh xổ số thực hiện theo chế độ quản lý tài chính đối với DN do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của DN.

(T.H)