Chỉ thiếu chữ TMCP ở tiêu thức trên hóa đơn: Vẫn được chấp nhận

Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 4753/TCT-CS trả lời Cục thuế Kiên Giang về việc tiêu thức người bán trên hóa đơn.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC, Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất xử lý của Cục thuế Kiên Giang tại công văn 941/CT-TTHT. Theo đó, hóa đơn tự in đã sử dụng chỉ thiếu chữ TMCP ở tiêu thức đơn vị bán hàng nên được chấp nhận và người mua thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được kê khai, khấu trừ thuế đối với các hóa đơn này theo quy định.

Đối với các hóa đơn tự in đã thông báo phát hành còn lại chưa sử dụng, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kiên Long thực hiện sửa lại tên theo đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của Công ty, đồng thời Công ty gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

(T.H)