Chia sẻ thông tin gần 3.000 trường hợp doanh nghiệp nợ thuế

Thời gian qua, công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa hai đơn vị Thuế và Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hiệu quả. Theo đó, hai bên đã phối hợp xác minh gần 3.000 trường hợp doanh nghiệp nợ thuế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Hai đơn vị đã chủ động thông báo cho nhau gần 2.700 trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh và giải toả thông báo doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh; Cục Hải quan TP.HCM đề nghị Cục Thuế TP.HCM xác minh tình trạng hoạt động của 256 doanh nghiệp nợ thuế để phục vụ cho công tác thu hồi nợ đọng.

Nhờ có hoạt động thường xuyên cung cấp những thông tin về sự thay đổi của chế độ chính sách liên quan đến công tác quản lý của mỗi bên đã góp phần thu đúng, thủ đủ cho ngân sách và giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp; tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách, giảm thiểu sai sót của cán bộ Hải quan trong việc xét ân hạn thuế, cưỡng chế thuế.

Bên cạnh đó, thông qua công tác thanh khoản, cơ quan Hải quan gửi danh sách doanh nghiệp nợ đọng thuế XNK cho Cục Thuế TP.HCM. Căn cứ vào danh sách này, Cục Thuế sẽ cung cấp thông tin về số tiền thuế mà doanh  nghiệp sẽ được hoàn trong tháng (nếu có), đồng thời hỗ trợ cơ quan Hải quan thu hồi các khoản nợ đọng thuế XNK.

(T.H)