Chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với hộ không được ghi nợ

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành công văn số 2335/UBND-KTTH về thu tiền sử dụng đất (TSDĐ) đối với các trường hợp được bố trí đất tái định cư (không được nợ), đã có đất thực tế mà chưa hoàn thành thủ tục nộp TSDĐ.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, đối với các trường hợp đã cấp phiếu phân lô và có đất thực tế trước ngày 01/3/2011, nay có nguyện vọng nộp TSDĐ thì thu TSDĐ tương tự như những hộ được nợ TSDĐ theo chính sách thu nợ TSDĐ chung của UBNDTP Đà Nẵng (hiện nay là Quyết định số 5194/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 và Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 19/01/2015), thời điểm ghi nợ là thời điểm có đất thực tế.

Đối với trường hợp đã cấp phiếu phân lô và có đất thực tế kể từ ngày 01/3/2011 đến 31/12/2014: gia hạn đến hết 30/9/2015 để các hộ dân đến liên hệ làm thủ tục nộp TSDĐ thì thu TSDĐ theo giá đất tái định cư cũ đã phê duyệt trước đây; kể từ ngày 01/10/2015 thực hiện theo giá đất tại thời điểm hiện hành.

Đối với các trường hợp đã có đất thực tế trước, được cấp phiếu phân lô sau ngày 31/12/2014: trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp phiếu phân lô, nếu thực nộp TSDĐ thì thu TSDĐ theo giá đất tái định cư cũ đã được phê duyệt trước đây; nếu nộp TSDĐ sau thời gian trên thì thực hiện giá đất tại thời điểm hiện hành.

(T.H)