Chính sách thuế đối với ôtô nhập khẩu theo chế độ quà biếu, quà tặng

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 110/CT-TTHT ngày 05/2/2015 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng vướng mắc về chính sách thuế đối với ôtô nhập khẩu theo chế độ quà biếu, quà tặng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trả lời về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013; Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015; Khoản 1 Điều 6, Khoản 15 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014.

Về việc đăng ký đối với xe ôtô được phía nước ngoài tặng, ngày 15/6/2015 Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2318/TCT-CS trả lời Cục Thuế Đà Nẵng.
 
Về việc khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với xe ôtô được phía nước ngoài tặng: (i) Ngày 28/10/2014 Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế) có Công văn số 15628/BTC-CST trả lời Công ty TNHH Hiệp Hòa tại Hải Phòng; (ii) Ngày 29/9/2015, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4009/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.
 
Về việc ấn định thuế trong trường hợp người nộp thuế hạch toán giá trị hàng hóa bán ra không theo giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường: Căn cứ Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội; Điều 33, Điều 34, Điều 35 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể.
 
(T.H)