Chính sách thuế GTGT đối với hàng tạm nhập tái xuất

Tổng cục Thuế có Công văn 5929/TCT-CS giải đápCông văn số 9240/CT-PC ngày 30/10/2014 của Cục Thuế TP HCM và Công văn số 351/2014CV-HD ngày 01/12/2014 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hoàng Dũng về chính sách thuế giá trị gia tăng, ngày 31/12/2014

Chính sách thuế GTGT đối với hàng tạm nhập tái xuất

Tổng cục Thuế cho biết, thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Đối với hoạt động tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu hàng hóa không thuộc hoạt động xuất khẩu hàng hóa để áp dụng thuế suất 0%: hàng hóa tạm nhập vào Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, khi tái xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam cũng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp không được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu.

(T.H)