Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng JICA

Tổng cục Thuế vừa có công văn số 2625/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân Việt Nam làm việc cho văn phòng JICA.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Về khoản công tác phí cho các nhân viên thời vụ không có hợp đồng lao động như phiên dịch, biên dịch, tư vấn cá nhân,... Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì khoản công tác phí của các nhân viên thời vụ làm việc cho Văn phòng JICA Việt Nam và các văn phòng dự án của JICA không tính vào thu nhập chịu thuế theo mức quy định.

Bên cạnh đó, về việc khấu trừ thuế đối với các khoản chi cho cá nhân tham dự hội nghị, hội thảo, khóa học, Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ theo hướng dẫn tại điểm i, khoản 1, điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, trường hợp JICA Việt Nam chi trả tiền cho cá nhân khi tham gia hội thảo và tham gia giảng dậy tại hội thảo mà tổng mức chi trả từ hai triệu đồng/lần trở lên thì JICA Việt Nam phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân.

(T.H)