Cho phép viết tắt một số tiêu chí tên và địa chỉ trên hóa đơn

Căn cứ Thông tư 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế Thu nhập doanh nghiệp, tiêu thức "Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua" thì phải ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được quyền viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q"; "Thành phố" thành "TP"; "Việt Nam" thành "VN"; "Cổ phần" thành "CP"; "khu công nghiệp" thành "KCN"...

Tuy nhiên cần phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

(T.H)