Chủ nhà trọ tại Hà Nội, Hồ Chí Minh thí điểm khai thuế điện tử

(eFinance Online) -Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định số 2128/QĐ-BTC về việc thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân.
Chủ nhà trọ tại Hà Nội, Hồ Chí Minh thí điểm khai thuế điện tử

Quyết định nêu rõ sẽ áp dụng thí điểm đối với cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn Hà Nội và TP.HCM thuộc quản lý của cơ quan Thuế tại 2 địa phương này có nhu cầu được khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà từ tháng 11/2016 đến hết tháng 12/2017. 

Tổng cục Thuế sẽ có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật để triển khai khai điện tử đối với cá nhân có nhà cho thuê; hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan Thuế, người nộp thuế (NNT) thực hiện đăng ký tài khoản, kê khai và theo dõi, xử lý hồ sơ khai thuế điện tử; hỗ trợ, giải quyết vướng mắc của NNT, cơ quan Thuế trong quá trình thực hiện.

Sau khi kết thúc thí điểm, Tổng cục Thuế sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân.

(T.H)