Chưa tăng mức thu phí bảo trì đường bộ đối với xe ô tô

Vừa qua, cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị, do hiện nay, mức thu phí bảo trì đường bộ đối với xe ô tô còn thấp (so với số phí đã nộp cho trạm thu phí trước đây), gây thất thu. Cử tri đề nghị tăng mức thu phí bảo trì đường bộ đối với xe ô tô.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, ngoài phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện, chủ phương tiện phải nộp phí khi qua các trạm thu phí BOT, theo quy định tại Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ.

Hiện nay, điều kiện kinh tế - xã hội cũng như hoạt động kinh doanh vận tải còn có nhiều khó khăn. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

(T.H)