Chương trình hành động chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận

(eFinance Online) - Chiều 22/2/2017, Hội thảo Triển khai chương trình hành động về chống “Xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS)” trong APEC đã diễn ra thành công tốt đẹp tại TP. Nha Trang, bên lề Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017.
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: MOF.Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: MOF.

Hội thảo có sự tham gia của gần 100 đại biểu bao gồm đại biểu quốc tế là quan chức tài chính, chuyên gia thuế của các nền kinh tế APEC, chuyên gia Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) và đại biểu trong nước đến từ 10 Cục thuế, đại diện Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội....

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Bùi Văn Nam cho biết: 15 chương trình hành động BEPS được các Bộ trưởng G20 và thành viên OECD thông qua vào ngày 5/10/2015 và nay đã trở thành chủ đề trọng tâm, ưu tiên trong cải cách chính sách và quản lý thuế quốc tế nói chung, trong hợp tác về thuế quốc tế nói riêng trên các diễn đàn toàn cầu và khu vực.

Theo đó, việc triển khai thực hiện các biện pháp BEPS là một nỗ lực quốc tế quan trọng của cả các nước phát triển và đặc biệt là các nước đang phát triển nhằm đảm bảo tính công bằng và nâng cao hiệu quả thu của các hệ thống thuế trên toàn cầu. Vì vậy, BEPS đã được lựa chọn là một trong những chủ đề thảo luận ưu tiên cho năm APEC 2017, trong đó tập trung vào việc thảo luận các khó khăn/thách thức thực hiện Bốn tiêu chuẩn tối thiểu của Diễn đàn hợp tác cùng thực hiện BEPS và tham gia Hiệp định đa phương. 

Ông Bùi Văn Nam khẳng định, với chủ đề “Triển khai thực hiện kế hoạch hành động BEPS trong APEC”, mục tiêu của hội thảo này nhằm đem lại cơ hội cho các thành viên APEC, với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế cùng nhau thảo luận về các ưu tiên chính sách, chia sẻ thực tiễn triển khai BEPS nhằm đề xuất kế hoạch hành động về BEPS của APEC cho năm 2017 cũng như phương hướng hợp tác trong tương lai.

Trên cơ sở các trụ cột ưu tiên quốc gia và Kế hoạch hành động Cebu, việc triển khai chương trình hành động BEPS được lựa chọn là một trong những chủ đề ưu tiên của Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017. BEPS là hành vi trốn thuế của người nộp thuế, nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng khoảng trống và những hạn chế trong chính sách thuế tại những nước nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh để chuyển lợi nhuận sang những nước/vùng lãnh thổ có mức thuế suất thấp hơn hoặc bằng không. Tại Hội thảo, các vấn đề về bối cảnh triển khai BEPS và giải pháp cho thực thi BEPS cho các nền kinh tế thành viên APEC được thảo luận; đặc biệt đi sâu vào bàn thảo Các tiêu chuẩn tối thiểu và Công cụ đa phương. 

Nội dung trao đổi chuyên sâu tại Hội thảo được đúc kết thành bản báo cáo ban đầu, đưa ra kiến nghị lên Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC tổ chức vào ngày 23-24/2 về kế hoạch triển khai chủ đề ưu tiên BEPS – các tiêu chuẩn tối thiểu trong Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2017. Theo đó, kết quả nghiên cứu, tăng cường hợp tác và trao đổi về chủ đề BEPS – các tiêu chuẩn tối thiểu của các nền kinh tế APEC sẽ được các Bộ trưởng Tài chính APEC thông qua kiến nghị về cơ chế phối hợp hay tăng cường hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật để thực thi Chương trình hành động BEPS trong APEC vào tháng 10 năm 2017.

Kết quả của Hội thảo này sẽ được báo cáo lên Hội nghị Thứ trưởng Tài chính vào ngày 23/2/2017 và Hội nghị Bộ trưởng tài chính vào tháng 10/2017 nhằm đưa hợp tác APEC 2017 đi vào thực chất hơn, phục vụ thiết thực cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của cả khối APEC cũng như từng thành viên.

(PV)