Có chấp nhận trường hợp tính trùng khi kê khai thuế thu nhập cá nhân?

Nhà tôi có hai vợ chồng đi làm ở hai cơ quan khác nhau, chúng tôi có hai con nhỏ thì tính giảm trừ gia cảnh như thế nào? Cả hai vợ chồng tôi có được trừ không? Tôi kê khai cha mẹ tôi vào phần kê khai người phụ thuộc, nhưng anh trai tôi cũng kê khai giống như vậy. Xin hỏi cơ quan thuế sẽ giải quyết thế nào?  

Có chấp nhận trường hợp tính trùng khi kê khai thuế thu nhập cá nhân?

Việc lựa chọn giảm trừ cho hai con do người nộp thuế lựa chọn, cho vợ hoặc chồng, hoặc mỗi người giảm trừ một con, nhưng không được tính trùng. Đối với cha mẹ cũng áp dụng theo nguyên tắc này. Người nộp thuế phải tự kê khai về người phụ thuộc được giảm trừ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu kê khai. Cơ quan thuế sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm và xử lý nghiêm minh, truy thu và phạt từ một đến ba lần tiền thuế.

Trường hợp vi phạm nặng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời thông qua việc cấp mã số thuế cho người nộp thuế, trong đó có thông tin về người phụ thuộc, bố mẹ, con, anh, chị, em..., cơ quan thuế sẽ ứng dụng công nghệ thông tin trao đổi kết nối để kiểm tra phát hiện các trường hợp khai sai, khai trùng. Trước mắt cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuế cho những cá nhân có thu nhập chịu thuế, tiến tới cấp mã số thuế cho người phụ thuộc. Việc áp dụng cấp mã số công dân gắn liền với mã số thuế sẽ được thực hiện trong tương lai.

(Theo Tuổi Trẻ điện tử)