Công bố 6 thủ tục mới lĩnh vực thuế, hải quan

Ngày 03/7, BTC đã ban hành Quyết định 1531/QĐ-BTC năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

 

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, 6 thủ tục mới về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài  xuất cảnh bao gồm:

- Thủ tục lựa chọn Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế GTGT.

- Chấm dứt đại lý hoàn thuế GTGT với Ngân hàng thương mại được chọn làm đại lý hoàn thuế (thực hiện tại Tổng cục Hải quan).

- Ngân hàng thương mại đại lý hoàn thuế thực hiện thủ tục thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn GTGT tại Kho bạc nhà nước.

- Thủ tục kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và hàng hóa (thực hiện tại Chi cục Hải quan)

- Thủ tục lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT, Thủ tục đăng ký, điều chỉnh, chấm dứt việc bán hàng hoàn thuế GTGT (thực hiện tại Cục Thuế).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 3 tháng 7 năm 2014.

(T.H)