Công khai thông tin hộ khoán trên hệ thống TMS

Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố về việc triển khai phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý thuế hộ khoán năm 2016.

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Để hỗ trợ chi cục thuế trong việc nhập thông tin hộ khoán trên hệ thống TMS, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và xây dựng thêm các phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý thuế cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán, bao gồm: ứng dụng TMS với chức năng quản lý thuế theo hộ khoán; các phần mềm hỗ trợ chi cục nhập, điều chỉnh dữ liệu tờ khai hộ khoán năm 2016.

Để việc cập nhật thông tin hộ khoán được thuận lợi, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng, và được tiến hành làm nhiều đợt, sẽ gửi cục thuế các tỉnh, thành phố vào thời gian phù hợp với thời gian triển khai hộ khoán theo Thông tư 92.

Về nội dung, việc nâng cấp này sẽ cho phép in thông báo doanh thu và mức thuế khoán chính thức cho từng hộ kinh doanh theo bảng công khai 200 hộ kinh doanh; in danh sách niêm yết công khai lần 2 về mức doanh thu và mức thuế khoán chính thức.

Để thuận tiện cho việc triển khai ứng dụng mới này, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo Phòng tin học lấy tài liệu hướng dẫn, quy trình triển khai phần mềm ứng dụng hỗ trợ theo thông báo của Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) đã gửi thông báo trên hệ thống; chỉ đạo Phòng tổng hợp dự toán, Phòng kê khai và Kế toán thuế phối hợp triển khai.

Tổng cục Thuế cũng lưu ý, ứng dụng mới nâng cấp này ngoài chỉ tiêu bắt buộc phải nhập để tính nghĩa vụ thuế khoán năm 2016, còn các thông tin khác nhằm hỗ trợ cơ quan thuế quản lý rủi ro, mẫu tờ khai…

Để tránh việc quá tải cho các cục thuế có số lượng hộ thuế khoán lớn, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế căn cứ vào tình hình thực tế để chỉ đạo các chi cục có phương án triển khai, bố trí nhân sự nhập tờ khai vào file Excel, hoặc trực tiếp vào TMS để đảm bảo khai thông tin 1 lần đúng thời gian quy định và đảm bảo có cơ sở dữ liệu đầy đủ để quản lý rủi ro theo yêu cầu.

(PV)