Công khai thông tin hộ kinh doanh

(eFinance Online) - Theo văn bản 5277/TCT-KK, Tổng cục Thuế cho biết, hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS chỉ có chức năng kết xuất theo địa bàn thu theo xã/phường, không kết xuất theo đường phố, tổ dân phố. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng cục Thuế cho biết, không có danh mục đường phố, tổ dân phố trong TMS. Thông tin này được nhập dưới dạng text, đồng thời việc xây dựng danh mục đường phố, tổ dân phố phục vụ cho công khai thông tin tự động là khó thực hiện.

Trường hợp cơ quan thuế có nhu cầu công khai thông tin theo đường phố, tổ dân phố thì thực hiện theo cách sau:

Thứ nhất, thực hiện kết xuất các địa bàn thu ra file excel và lọc các địa chỉ theo đường phố để phục vụ yêu cầu công khai thông tin của cơ quan thuế đó.

Thứ hai, cơ quan thuế định nghĩa thông tin đường phố, tổ dân phố vào địa bàn thu để in công khai trên ứng dụng TMS.

(T.H)