Công nghệ thông tin ngành Thuế: Nhiều nỗ lực đáng ghi nhận

(eFinance Online) - Sáng ngày 3/8, Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016. 
Công nghệ thông tin ngành Thuế: Nhiều nỗ lực đáng ghi nhận

Báo cáo Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế 6 tháng đầu năm 2016, ông Vũ Lê Huy - Phó Cục trưởng Cục CNTT, Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015, Cục CNTT đã triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, tính đến tháng 6/2016, Hệ thống khai thuế qua mạng đã được triển khai cho 63 Cục Thuế và 100% các Chi cục Thuế trực thuộc. Cả nước đã có trên 535 nghìn doanh nghiệp kê khai qua mạng, đạt 99,59% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Đồng thời, hệ thống đã tiếp nhận và xử lý hơn 31,6 triệu hồ sơ kê khai thuế điện tử.

Công tác triển khai mở rộng nộp thuế điện tử trên toàn quốc được đẩy mạnh. Tổng cục tiếp tục thực hiện mở rộng việc kết nối với các ngân hàng thương mại từ đó nâng tổng số ngân hàng tham gia triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử lên 41 ngân hàng. Bên cạnh đó, Cục CNTT cũng đã phối hợp với 05 đơn vị TVAN để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho NNT. Đến tháng 6/2016, đã có 513 nghìn doanh nghiệp đăng ký NTĐT qua cổng của Tổng cục Thuế, đạt tỷ lệ 95,5% số doanh nghiệp đang hoạt động. Tổng số doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng dịch vụ với một trong số các Ngân hàng đã cung cấp dịch vụ là trên 492 nghìn doanh nghiệp đạt tỷ lệ 80,21%. 

Tổng cục Thuế cũng đang hoàn thiện  các thủ tục lựa chọn nhà thầu để tiến hành phân tích, xây dựng ứng dụng phục vụ cho công tác triển khai thí điểm hoàn thuế điện tử. 

Với dịch vụ nộp thuế đất đai, hộ cá nhân điện tử, trong 6 tháng đầu năm 2016, Cục CNTT đang phối hợp với Vụ Quản lý thuế TNCN hoàn thiện Quyết định triển khai thí điểm và Quy trình thí điểm quản lý, đăng ký sử dụng và khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân để trình Bộ Tài chính ban hành làm căn cứ để tổ chức triển khai ứng dụng. Đồng thời, Cục CNTT đã chủ động xây dựng giải pháp, phối hợp với các ngân hàng trong việc phân tích và thiết kế chức năng nộp thuế điện tử đối với các khoản thuế đất đai, các loại thuế khác của hộ cá nhân trên hệ thống ứng dụng của ngân hàng và tổ chức ký bổ sung nội dung thỏa thuận hợp tác với các ngân hàng để thống nhất quy trình xử lý thông tin nộp thuế điện tử cho cá nhân.

Song song với đó, Tổng cục Thuế phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để tổ chức triển khai thí điểm dịch vụ nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử trong năm 2016.

Có thể thấy, công tác ứng dụng CNTT của ngành đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đặc biệt, đã thực hiện tốt công tác lập kế hoạch chỉ đạo công tác phát triển ứng dụng CNTT trong toàn ngành.

Công tác CNTT được tổ chức triển khai có hiệu quả. Đến này, hầu hết các đơn vị trong ngành Thuế đều đã nhận thức rõ tầm quan trọng và không thể thiếu của ứng dụng CNTT. Các chỉ đạo, chương trình công tác CNTT đã được các Cục Thuế tổ chức triển khai kịp thời, đạt kết quả. Toàn ngành phải triển khai một khối lượng công việc lớn về nâng cấp và triển khai các ứng dụng lớn, phức tạp, nhưng đã phấn đấu hoàn thành về cơ bản, một số nội dung triển khai chậm chủ yếu do phải thực hiện các thủ tục hành chính.

Cục CNTT đã chủ động kết hợp ngày càng chặt chẽ công tác xây dựng, cải tiến chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý với việc xây dựng ứng dụng CNTT. Hầu hết các chương trình sửa đổi Luật thuế, luật Quản lý thuế, quy trình quản lý thuế theo từng chức năng, nghiệp vụ kê khai/nộp thuế của Tổng cục đều đã kết hợp chặt chẽ việc đưa yêu cầu ứng dụng CNTT ngay từ khi dự thảo, đặc biệt là trong các khâu liên quan đến thủ tục, mẫu biểu,....

Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT và truyền thông để đáp ứng yêu cầu tập trung dữ liệu toàn quốc và tăng lượng NNT truy cập khai thác thông tin. Thực hiện chuẩn hoá dần các khâu quản lý CNTT ngành Thuế.

Đồng thời, tổ chức nhanh chóng thực hiện nâng cấp các ứng dụng, hạ tầng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cải cách thủ tục hành chính thuế trong năm 2016.

Trong 6 tháng cuối năm 2016, bên cạnh công tác xây dựng chế độ, chính sách về CNTT, Cục CNTT sẽ tiếp tục đôn đốc các Cục Thuế triển khai mở rộng hệ thống khai thuế điện tử cho 100% các doanh nghiệp trên địa bàn để đạt chỉ tiêu 95% số doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt cấp độ 4. Đồng thời, phối hợp với Ban cơ yếu Chính phủ triển khai dịch vụ khai thuế điện tử cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trên toàn quốc. 

Đôn đốc và phối hợp các Cục Thuế, các đơn vị TVAN triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp trên toàn quốc nhằm bảo mục tiêu trên 95% các doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử đạt cấp độ 4...

(T.H)