Cục thuế An Giang triển khai tập huấn sử dụng ứng dụng TMS

Cục Thuế An Giang vừa tổ chức tập huấn sử dụng ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) cho cán bộ lãnh đạo cơ quan Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tại đây, các cán bộ Thuế được hướng dẫn sử dụng ứng dụng TMS do Tổng cục Thuế vừa triển khai để nâng cấp kiến trúc hệ thống các ứng dụng quản lý thuế hiện hành lên mô hình xử lý tập trung; chuyển đổi và thay thế 16 ứng dụng đang vận hành phân tán tại cơ quan Thuế các cấp và đáp ứng yêu cầu triển khai chế độ kế toán thuế nội địa mới.

Ứng dụng TMS còn tăng khả năng kiểm soát việc áp dụng thống nhất các quy trình nghiệp vụ tại cơ quan Thuế theo 3 cấp; có khả năng tổng hợp và cung cấp dữ liệu nhanh để mở rộng các dịch vụ điện tử, đáp ứng mục tiêu đến hết năm 2015, hầu hết dữ liệu về kê khai, nộp thuế, kế toán thuế, nợ thuế của người nộp thuế được xử lý tập trung và lưu trữ tại Tổng cục Thuế.

(PV)