Cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh quản lý nợ thuế những tháng cuối năm

(eFinance Online) - Nhằm đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2016, sáng ngày 12/9/2016, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý nợ thuế 8 tháng đầu năm, triển khai giải pháp quản lý nợ thuế các tháng cuối năm 2016.
Toàn cảnh Hội nghị. Toàn cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo của Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, ngay từ đầu năm 2016, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế đã xây dựng chỉ tiêu và giao nhiệm vụ thu nợ cụ thể bằng văn bản đến từng  Đội Thuế, giao kế hoạch thu nợ cho từng cán bộ công chức, triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu nợ kịp thời, giảm nợ cũ, không để phát sinh nợ mới.

Kết quả tính đến 31/8/2016 tổng nợ của toàn Cục Thuế là 1.309 tỷ đồng, giảm hơn 45 tỷ đồng so với nợ thuế thời điểm 31/12/2015 (1.355 tỷ đồng).

Tại hội nghị, các đơn vị tham gia đã thảo luận sôi nổi về những khó khăn trong công tác đôn đốc, cưỡng chế thu nợ thuế, thống nhất đưa ra những ý kiến để kiến nghị Tổng Cục Thuế sửa đổi quy trình quản lý cũng như tham mưu Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ ngành ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong công tác cưỡng chế thu hồi nợ thuế. 

Trong những tháng cuối năm, ngành Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nợ, công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và công tác quản lý các khoản thu từ đất trong thời gian tới, đảm bảo tổng nợ hết 31/12/2016 không vượt quá 5% so tổng thu NSNN năm 2016. Đồng thời, phấn đấu thu các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày, trên 470 tỷ thời điểm 30/4/2016, theo công văn 4109/CT-QLN và trên 97% thời điểm 31/12/2015; Thu trên 90% tổng số thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp qua thanh tra, kiểm tra năm 2016.    

(PV)