Cục thuế Bắc Ninh: Nhiều khoản thu tháng 12/2016 tăng so với dự toán

(eFinance Online) -Báo cáo của Cục Thuế Bắc Ninh cho thấy, thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 12/2016 ước thực hiện đạt 763,260 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 106% so với dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, bằng 119% so với cùng kỳ năm 2015.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, nhiều khoản thu tháng 12/2016 ước thực hiện đạt khá, tăng so với dự toán và cùng kỳ năm 2015 như: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương là 76 tỷ đồng, vượt 6% so với dự toán, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2015; từ thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh là 1.443 tỷ đồng, vượt 15% so với dự toán, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2015; thu tiền thuê đất 86,3 tỷ đồng, vượt 47% so với dự toán, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2015.

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo, vẫn còn một số khoản thu ước thực hiện chưa đạt dự toán như thu từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương.

(T.H)