Cục Thuế Bắc Ninh: Vượt chỉ tiêu doanh nghiệp nộp thuế điện tử

Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đánh giá, năm 2015 là năm ghi dấu ấn nổi bật của ngành Thuế tỉnh với việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.

Báo cáo của Cục thuế tỉnh cho biết, tổng thu toàn tỉnh do ngành Thuế quản lý thực hiện đạt hơn 10.300 tỷ đồng, đạt 122% dự toán pháp lệnh, bằng 124% so với năm 2014. Trong đó, tổng thu từ thuế, phí thực hiện hơn 9.000 tỷ đồng, đạt 115% dự toán, bằng 121% so với năm 2014, tiền sử dụng đất thực hiện 1.256 tỷ đồng, đạt 209% dự toán, bằng 152% so với năm 2014.

Bên cạnh đó, Cục thuế đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính về thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Kết thúc năm 2015 có đến 98% số doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện kê khai thuế điện tử. Doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 91% vượt chỉ tiêu do Tổng cục Thuế giao, thực hiện cắt giảm thời giản giải quyết 24 thủ tục hành chính với thời gian giảm 155 ngày.

Công tác thu nợ có chuyển biến lớn khi hoàn thành vượt chỉ tiêu Tổng Cục Thuế giao. Số nợ đến 31/12/2015 giảm còn dưới 4% thấp nhất từ trước tới nay. Chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra được nâng lên, hoàn thành kế hoạch được giao, góp phần tăng thu ngân sách 117 tỷ đồng.

Đây là kết quả từ sự nỗ lực phấn đấu quyết liệt ngay từ đầu năm và thực hiện liên tục trong cả năm của ngành Thuế tỉnh dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành chức năng đã giúp ngành triển khai nhiều biện pháp quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu hiệu quả trên các lĩnh vực...

Năm 2016, để hoàn thành dự toán thu NSNN được Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao, Cục Thuế đã yêu cầu các đơn vị trong ngành triển khai đồng bộ các giải pháp từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao sự đồng thuận của xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN. Đặc biệt, tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn thu, chống thất thu thuế trên từng lĩnh vực đến việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hoá hệ thống thuế...

(PV)