Cục Thuế các địa phương tăng cường công tác thu ngân sách

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Sơn La, tổng thu tháng 4 ước đạt 225 tỷ đồng, tăng 40% so cùng kỳ năm 2013. Luỹ kế 4 tháng ước đạt 786,8 tỷ đồng, bằng 39,3% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 49% so cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.
Trong đó, thu từ DNNN Trung ương tháng 4 ước đạt 126,3 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Thu từ DNNN địa phương ước đạt 0,63 tỷ đồng, bằng 86% so với cùng kỳ năm 2013. Thu từ đầu tư nhà nước ước đạt 6,8 tỷ đồng, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm 2013, chủ yếu là phát sinh thuế tài nguyên khai thác quặng của công ty TNHH mỏ Niken Bản Phúc.
 
Để đạt được kết quả nêu trên, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục, hồ sơ hành chính thuế cho người nộp thuế đúng quy định; phối hợp với các phòng chức năng của Cục Thuế tổ chức giao lưu trực tuyến với người nộp thuế trên trang thông tin điện tử; phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh và báo Sơn La công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn, kéo dài.
 
Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng đã thực hiện đôn đốc người nộp thuế thực hiện kê khai thuế, phí phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3/2014; hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai theo ứng dụng Hỗ trợ kê khai mới nâng cấp; xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp vi phạm nộp chậm hồ sơ khai thuế theo quy định…
 
**Cục Thuế tỉnh Kiên Giang triển khai đồng bộ công tác quản lý thuế:
 
Cục Thuế tỉnh Kiên Giang cho biết, thu NSNN tháng 4/2014 của đơn vị đạt được là 188,5 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 1.038,7 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ năm 2013.
 
Để đạt được kết quả thu như trên, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đã áp dụng một số biện pháp cụ thể: chỉ đạo đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản thuế, phí phát sinh và thu hồi nợ đọng đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu tháng 4/2014; chỉ đạo phối hợp với Sở Tài chính thực hiện công tác kiểm tra thực tế tại các Chi cục Thuế về giảm thu đối với mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản do thực hiện Thông tư số 219/2013/TT-BTC; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế và công tác quản lý thuế; tập trung xác minh hóa đơn các đơn vị đã kiểm tra hoàn thuế.
Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang cũng đã thực hiện công tác quản lý thuế như: Báo cáo công tác công khai thông tin hộ khoán trên trang thông tin điện tử ngành thuế; báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về khai thuế qua mạng, những nội dung cơ bản của Luật Quản lý thuế và các chính sách thuế mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2014; Nêu điển hình một số DN chậm nộp tờ khai và hồ sơ quyết toán thuế năm 2013; Thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế và phối hợp với các ban, ngành thực hiện công tác đối thoại DN năm 2014 theo kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh.
 
Bên cạnh đó, Cục Thuế đã tập trung rà soát xử lý các khoản nợ thuế, nợ phát sinh, kiên quyết phạt nộp chậm các DN cố tình chây ỳ nợ thuế; củng cố hồ sơ thực hiện các bước cưỡng chế một số DN nợ thuế quá hạn; Thực hiện giám sát hồ sơ khai thuế GTGT và kiểm tra hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế theo quy định; Tập trung xác minh hóa đơn các đơn vị đã kiểm tra hoàn thuế, Tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu, xác minh và trả lời kết quả xác minh hóa đơn theo quy định.
 
**Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi - kết quả thu NSNN 4 tháng đầu năm đạt khá: 
 
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, trong tháng 4, ước thu nội địa đạt 2.481,2 tỷ đồng. Luỹ kế 4 tháng đầu năm thu 10.719 tỷ đồng, tăng 40,7% so thực hiện cùng kỳ năm 2013.
 
Phần lớn các khoản thu đều đảm bảo tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ năm 2013, trong đó các khoản tăng cao như: DNNN trung ương (tăng 42,4%), DNNN địa phương (tăng 114,1%), phí, lệ phí (tăng 33,4%)…
 
Ngay từ đầu năm Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành đề ra trong Hội nghị triển khai công tác thuế năm 2014, theo đó đã triển khai giao nhiệm vụ phấn đấu tăng thu cho các đơn vị; duy trì các Ban chỉ đạo và đôn đốc thu và chống thất thu ở các Chi cục Thuế; thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý về đối tượng nộp thuế, khai thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, thu nợ thuế, tuyên truyền và triển khai các chính sách thuế mới, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính… Mặt khác, trong 4 tháng đầu năm các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, nhất là các DN lớn như công ty lọc hoá dầu Bình Sơn, công ty cổ phần Đường, công ty cổ phần bia Sài Gòn - Quảng Ngãi… đã tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách.

** Cục Thuế thành phố Hà Nội: Thu NSNN 4 tháng đầu năm tăng 3,8%:
 
Đó là báo cáo của Cục Thuế thành phố Hà Nội về tình hình thực hiện dự toán thu NSNN 4 tháng đầu năm 2014. Theo đó, tổng thu NSNN tháng 4 ước thực hiện 11.579 tỷ; luỹ kế 4 tháng 43.648 tỷ, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2013.
 
Một trong những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả thu của Cục Thuế thành phố Hà Nội: Năm 2014, tình hình kinh tế thế giới và khu vực có dấu hiệu phục hồi. Đáng chú ý là ngành xây dựng tăng 7,9% cao hơn cùng kỳ 2 năm (cùng kỳ năm 2011 tăng 7,8%, năm 2013 tăng 7,7%) cho thấy thị trường bất động sản đã có dấu hiệu ấm lên. Dịch vụ tăng 7,6%, thấp hơn cùng kỳ năm 2013, tuy nhiên dịch vụ viễn thông vẫn tăng 9,9% - giữ mức tăng trưởng cao nhất trong các ngành kinh tế. Hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm có giá trị gia tăng 6,5%; xuất khẩu có xu hướng phục hồi, kinh ngạch XK tăng 9,8% so với cùng kỳ 2013, kiim ngạch nhập khẩu tăng 0,2%; tổng mức bán hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.
 
Về tình hình biến động DN, Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết, toàn thành phố trong tháng 3/2014 có 1.741 DN thành lập mới, 1.702 DN ngừng hoạt động, luỹ kế 3 tháng đầu năm có 4.049 DN thành lập mới, 3.617 DN ngừng hoạt động.
 
Cùng với sự gia tăng số lượng người nộp thuế, nhiều DN đã chú trọng đầu tư chiều sâu, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Sự phát triển sản xuất kinh doanh của các DN đã góp phần đáng kể vào số thu ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
(T.Hằng - tổng hợp MOF)