Cục Thuế Cao Bằng mở rộng triển khai nộp thuế điện tử

Vừa qua, Cục Thuế Cao Bằng đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử cho trên 100 cán bộ thuộc các phòng chuyên môn của Văn phòng Cục Thuế và 13 chi cục thuế.

Toàn cảnh hội nghị. Toàn cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, các học viên đã được phổ biến quy trình phối hợp triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử giữa Tổng cục Thuế và các ngân hàng thương mại. Đồng thời thực hành trên dụng ứng dụng nộp thuế điện tử để hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn.

Để hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế nắm bắt được quy trình và tiện ích của dịch vụ nộp thuế điện tử, trong hai ngày 15-16/04/2015, Cục Thuế Cao Bằng  sẽ tổ chức tập huấn cho toàn bộ các tổ chức, DN và người nộp thuế trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã được Tổng cục Thuế giao.

(PV)