Cục Thuế có thể tự triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành

(eFinance Online) -Tổng cục Thuế có văn bản 5141/TCT-CNTT gửi Cục Thuế các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương về chủ trương triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc tại các Cục Thuế.
Giao diện phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc eDocTCGiao diện phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc eDocTC

Tổng cục Thuế cho biết, việc triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành là rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu quản lý và điều hành công việc của đơn vị. Hiện nay, Bộ Tài chính đang chỉ đạo Tổng cục Thuế triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc (eDocTC) tại Tổng cục, Cục Thuế TP Hà Nội, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, và Cục Thuế TP Hải Phòng, dự kiến việc triển khai sẽ hoàn thành trong năm 2016. Sau đó, Bộ Tài chính sẽ đánh giá hiệu quả và lên phương án triển khai diện rộng trên cả nước dự kiến vào cuối năm 2017. 

Trước mắt, để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và điều hành công việc, trao đổi văn bản, hướng tới văn phòng điện tử, nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước của các Cục Thuế, Tổng cục đồng ý với chủ trương nếu Cục Thuế lựa chọn được phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc Cục Thuế thì Cục Thuế chủ động bố trí kinh phí, trang thiết bị cần thiết để triển khai, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, cần lựa chọn phương án, giải pháp triển khai phù hợp để đảm bảo có thể chuyển sang sử dụng chương trình Quản lý văn bản và điều hành khi Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế có kế hoạch triển khai cho các Cục Thuế.

(T.H)