Cục thuế Đắc Lắk tập huấn sử dụng hệ thống quản lý thuế tập trung

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế Đắc Lắk vừa tổ chức tập huấn và đưa vào sử dụng hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) ở tất cả cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ ngành Thuế tỉnh Đắc Lắk  tham gia lớp tập huấn. Cán bộ ngành Thuế tỉnh Đắc Lắk tham gia lớp tập huấn.

Tại đây, các cán bộ Thuế được hướng dẫn sử dụng ứng dụng tập huấn và đưa vào sử dụng hệ thống quản lý thuế tập trung.

Việc triển khai ứng dụng hệ thống TMS mang lại nhiều lợi ích cơ bản như: dễ dàng áp dụng một quy trình nghiệp vụ quản lý thuế chuẩn trên toàn quốc ở cả 3 cấp của ngành Thuế; cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế một cách nhanh chóng, chính xác; tránh được các sai sót khi trao đổi dữ liệu giữa các cấp và các hệ thống; giảm thiểu chi phí vận hành và triển khai hệ thống; nâng cấp dễ dàng và tận dụng được các tính năng công nghệ mới để tối ưu hóa tốc độ của hệ thống. Đặc biệt, chế độ kế toán thuế nội địa mà Tổng cục Thuế ban hành năm 2014 chỉ có thể thực hiện được trên nền tảng của hệ thống TMS.

(PV)