Cục Thuế Đắc Lắk: Tổng thu ngân sách ước thực hiện từ một số khu vực đạt khá

(eFinance Online) -Theo báo cáo của Cục Thuế Đắc Lắk, trong tháng 10/2016, ước thu thuế và phí tháng 10/2016 là 300 tỷ đồng, đạt 103,4% dự toán tháng, lũy kế 10 tháng là hơn 2.575 tỷ đồng, đạt 82,2% dự toán pháp lệnh, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2015. 
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, tháng 10/2016, tổng thu ngân sách ước thực hiện từ một số khu vực đạt khá so với cùng kỳ, điển hình: khu vực quốc doanh là 95 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2015; khu vực ngoài quốc doanh là 93,5 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015; thuế bảo vệ môi trường là 31 tỷ đồng, tăng 69,4% so với cùng kỳ năm 2015; thu tiền cho thuê đất đạt 23 tỷ đồng, tăng 54,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong tháng, đơn vị đã tập trung đôn đốc thu nợ và tổ chức cưỡng chế các doanh nghiệp có nợ thuế thuộc trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế đảm bảo đúng quy định, quy trình nghiệp vụ; công tác thanh tra, kiểm tra thuế; kê khai, kế toán thuế; tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện đúng quy định. Cục Thuế cũng cho biết, trong tháng chỉ tiêu về số nộp thuế bằng phương thức điện tử toàn ngành đạt 69,1%. 

(T.H)