Cục Thuế địa phương tập trung hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Theo Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, số thu ngân sách do ngành thuế Hậu Giang quản lý lũy kế đến hết tháng 11/2013 ước đạt 965,12 tỷ đồng, bằng 100,12% dự toán thu ngân sách được Bộ Tài chính giao năm 2013, tăng 17,88% so với cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Để công tác thu ngân sách đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm 2013, ngành Thuế Hậu Giang đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành của tỉnh và các địa phương cùng với sự nỗ lực của công chức ngành Thuế triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp thu ngân sách Nhà nước, tập trung phân tích, đánh giá từng nguồn thu, dự báo khả năng thực hiện dự toán, làm rõ nguyên nhân tác động tăng, giảm từng khoản thu, sắc thuế thu để khai thác các nguồn thu có tiềm năng; Kịp thời xác định số thuế miễn, giảm, số thuế gia hạn để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến nguồn thu, chủ động triển khai các giải pháp chống thất thu và xử lý các khoản nợ đọng thuế.

Thúc đẩy công tác kê khai thuế qua mạng cho các doanh nghiệp, trong 11 tháng đầu năm 2013, đã có 120 đơn vị, doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng, đạt 120% chỉ tiêu kê hoạch của Tổng cục Thuế giao.

Ngành Thuế Hậu Giang đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn, đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, thanh tra xử lý các vi phạm về thuế; Phòng chống các hành vị trốn thuế, gian lận thuế, phát hiện và xử lý truy thu các khoản trốn thuế, gian lận về thuế để kịp thời nộp vào ngân sách.

**Cục Thuế TP.HCM - Thu NSNN tăng 7,36% so với cùng kỳ: Tháng 11/2013, Cục Thuế TP.HCM ước thu NSNN được 10.183 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đầu năm là 136.139,5 tỷ đồng, đạt 86,83% dự toán pháp lệnh, tăng 7,36% so với cùng kỳ. Trong đó:

Thu nội địa được 7.383 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng là 107.361,6 tỷ đồng, đạt 80,07% dự toán, tăng 11,56% so với cùng kỳ; Ước thu từ dầu thô là 2.800 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng được 28.777,8 tỷ đồng, đạt 126,77% dự toán pháp lệnh năm

Một số loại thu có số thu tăng cao hơn so với cùng kỳ như: Thuế TNCN (tăng 3,96%), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (tăng 97,95%), lệ phí trước bạ (tăng 11,7%), phí – lệ phí tăng (41,71%).

Để đạt được kết quả trên, một mặt tình hình kinh tế 10 tháng đầu năm 2013 tiếp tục giữ mức tăng trưởng ổn định, sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 5,9% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 8,5%. Mặt khác, Cục thuế thành phố luôn được sự quan, chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thông qua việc chỉ đạo Cục Thuế, các Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, các Sở liên quan cùng phối hợp thực hiện công tác quản lý, thu thuế; thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu NSNN trên địa bàn nhằm kịp thời chỉ đạo công tác đôn đốc thu nộp ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách thuế.

** Cục Thuế Tiền Giang - Thu NSNN bằng 114,95% so với cùng kỳ: Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang cho biết, ước thu thực hiện NSNN tháng 11/2013 là 240.200 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đến 30/11 là 2.487.424 tỷ đồng, bằng 114,95% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có một số khoản thu ước đạt như sau:

Thu từ Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (ước bằng 106,68%), doanh nghiệp Nhà nước (ước bằng 129,45%), thuế CTN (ước bằng 124,66%), thuế thu nhập cá nhân (ước bằng 107,12%), thuế SDĐNN, phi NN (ước bằng 202,78%), thu cấp QSDĐ (ước bằng 114,25%), lệ phí trước bạ (ước bằng 107,59%).

Trong tháng 12/2013, Cục Thuế Tiền Giang thực hiện hoàn thuế TNCN năm 2012, thanh tra, kiểm tra các đơn vị trả thu nhập; tập trung kiểm tra thuế tại cơ quan Thuế, thu kịp thời các khoản thuế còn nợ đọng, số thuế phát sinh vào NSNN; tăng cường biện pháp quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh nộp thuế khoán ổn định, nộp thuế theo kê khai và đối với các khoản thu về đất đai; đẩy mạnh công tác thanh tra, xử lý kịp thời các hành vi gian lận về thuế, chống thất thu ngân sách, đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế và tạo môi trường lành mạnh giữa các doanh nghiệp; xác định số miễn giảm tiền thuê đất do ưu đãi đầu tư.

**Cục Thuế Sóc Trăng - Thu NSNN đạt 95% trong 11 tháng: Đến ngày 30/11/2013, ước thu NSNN trong cân đối do ngành Thuế Sóc Trăng quản lý là 871.786 triệu đồng, đạt 95,49% dự toán Trung ương, UBND Tỉnh giao và bằng 108,28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 9 nguồn thu đạt trên 90,00% như: DNNN Trung ương đạt 111,71%, tăng 32,81%; Thuế ngoài quốc doanh đạt 104,38%; Thu cấp quyền đạt 90,23%; Thuế bảo vệ môi trường đạt 102,13%; Phí, lệ phí đạt 99,76%; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 338,60%; Thuế SD ĐPNN đạt 170,87%; Lệ phí trước bạ đạt 93,76% và thu khác ngân sách đạt 150,53%.

** Cục Thuế Hưng Yên - Thu Ngân sách đạt hơn 83% trong 11 tháng: Theo báo cáo, đến gần hết tháng 11/2013, Cục Thuế Hưng Yên thu NSNN ước đạt 83,4% dự toán, tăng 25,89% so với cùng kỳ. Có 6 đơn vị thu đạt trên 92% là Văn Giang, Khoái Châu, TP.Hưng Yên, Tiên Lữ, Văn Lâm và Phòng thuế TNCN.

Để hoàn thành dự toán thu NSNN, UBND tỉnh Hưng Yên đã thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban; Các huyện, thành phố cũng thành lập các Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách cùng cấp do lãnh đạo huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo; Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách tỉnh thường xuyên chỉ đạo Ban chỉ đạo các huyện, thành phố cùng với các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu, nợ đọng, khai thác nguồn thu; Chủ động đẩy nhanh tiến độ kiểm tra hồ sơ khai thuế, kiểm tra, thanh tra và đôn đốc các đơn vị hoàn tất thủ tục khoanh nợ, xoá nợ...

** Cục Thuế Lai Châu - Hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN: Cục Thuế Lai Châu, tính đến giữa tháng 11 năm 2013, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt hơn 454 tỷ đồng, bằng 106% so với kế hoạch tỉnh giao. Như vậy, tới thời điểm này, Cục Thuế Lai Châu đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013. Trong đó, một số đơn vị có tỷ lệ hoàn thành thu ngân sách cao như huyện Phong Thổ, Tân Uyên, thị xã Lai Châu...

** Cục Thuế Lâm Đồng - Thu NSNN ước đạt 101% so với cùng kỳ: Tổng thu NSNN (thu nội địa) trên địa bàn tỉnh ước thực hiện tháng 11/2013 đạt 280,3 tỷ đồng; Lũy kế từ đầu năm đến tháng 11 là 2.670,2 tỷ, bằng 101% so thực hiện cùng năm 2012. Trong đó:

Thu nội địa không kể dầu thô và tiền sử dụng đất tháng 11 là 242,8 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng là 2.399,5 tỷ, đạt 80% dự toán năm và bằng 107%  so cùng kỳ.

Một số khoản thu, sắc thuế chủ yếu thu tăng so 11 tháng năm 2012 là: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 52%; thu tiền bán nhà thuộc SHNN tăng 23%; DNNN địa phương tăng 19%; thu khác cân đối ngân sách tăng 16%; DNNN Trung ương tăng 31%; lệ phí trước bạ tăng 18%; thuế TNCN tăng 8%...

** Cục Thuế Sơn La - Thu NSNN tăng 22% so với cùng kỳ: Trong tháng 11/2013, Cục Thuế Sơn La ước thu NSNN đạt 130 tỷ đồng, đưa lũy kế 11 tháng là 1.897 tỷ đồng, đạt 113% dự toán pháp lệnh, đạt 105% dự toán HĐND tỉnh, tăng 22% so cùng kỳ; Các khoản thu sắc thuế đạt và vượt dự toán pháp lệnh.

Để đạt được kết quả trên, Cục Thuế Sơn La đã phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng phát triển thu các khoản nợ thuế và thực hiện khấu trừ 2% thuế GTGT khi các chủ đầu tư vay vốn và thanh toán giải ngân qua Ngân hàng theo quy định.

Đồng thời, Cục Thuế Sơn La tiếp tục công tác tuyên truyền – hỗ trợ người nộp thuế (NNT); thực hiện đôn đốc người nộp thuế lập và gửi các tờ khai thuế, phí theo quy định, giải quyết kịp thời, đúng quy trình hồ sơ hoàn thuế của NNT; Thực hiện thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành luật thuế của NNT theo kế hoạch đã phê duyệt. Tính đến hết tháng 10/2013 đã thực hiện thanh tra 60/60 cuộc (đạt 100% kế hoạch); đã hoàn thành 50/60 cuộc, truy thu thuế 2.448 triệu đồng, giảm lỗ 2.519 triệu đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, trong tháng 12/2013, Cục Thuế Sơn La tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp quản lý thu NSNN, phấn đấu năm 2013 đạt trên 2.000 tỷ đồng.

(T.H - tổng hợp từ MOF)