Cục thuế Hà Nội động viên các hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp

(eFinance Online) - Cục Thuế TP Hà Nội vừa có thư (kèm theo công văn 33020/CT-HTr) đôn đốc các hộ kinh doanh lớn (sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên) và động viên các hộ nhỏ hơn trên địa bàn, thành lập doanh nghiệp. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Với phương châm “Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm chính - Đổi mới”, thời gian qua, cơ quan Thuế đã gửi tới các hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố thư trao đổi thông tin với người nộp thuế, tờ rơi chính sách thuế kèm theo Bảng công khai thông tin của tối đa 200 hộ, cá nhân kinh doanh cùng địa bàn đến 100% hộ, cá nhân kinh doanh, đồng thời niêm yết công khai danh sách hộ khoán tại bộ phận một cửa cơ quan Thuế; trụ sở các đội thuế xã, phường, thị trấn và Ban quản lý chợ,… đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh.

Theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 212 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Tiết a, khoản 12, Điều 6 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, Cục Thuế TP Hà Nội tổng hợp và phân loại các hộ kinh doanh trên địa bàn theo 02 nhóm:

Nhóm 1: Danh sách các hộ nhân kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên nhưng đến nay chưa thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

Nhóm 2: Danh sách các hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên dưới 10 lao động;

Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị các hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên (nhóm 1) phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Đối với các hộ kinh doanh sử dụng dưới 10 lao động (nhóm 2), căn cứ quy mô, ngành nghề, mặt hàng kinh doanh và có nhu cầu sử dụng hoá đơn thường xuyên, cơ quan Thuế khuyến khích các hộ này thành lập doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện pháp lý cho hoạt động SXKD của nhóm này phát triển, đồng thời tạo điều kiện cho công tác quản lý đối với nhóm người nộp thuế này ngày càng khoa học, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Để tạo điều kiện thuận lợi các hộ kinh doanh đăng ký thành lập doanh nghiệp, Cục Thuế TP Hà Nội phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông trong công tác cấp mã số doanh nghiệp.

Cục Thuế TP Hà Nội bày tỏ mong muốn các hộ kinh doanh trên địa bàn phối hợp cùng cơ quan Thuế thực hiện tốt chủ trương này theo quy định. 

(T.H)