Cục thuế Hà Nội mở rộng giao ban trực tuyến toàn ngành

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế, giảm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả chỉ đạo công tác thuế, trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, ngày 22/2/2016, Cục Thuế TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban mở rộng toàn ngành. 

Ảnh nguồn: Cổng thông tin điện tử Cục thuế TP Hà Nội. Ảnh nguồn: Cổng thông tin điện tử Cục thuế TP Hà Nội.

Tham dự hội nghị tại 31 điểm cầu toàn Cục Thuế: điểm cầu Văn phòng Cục Thuế có Ban Lãnh đạo Cục, Ban phụ trách các Phòng và 30 điểm cầu phòng trực tuyến gồm Ban Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã.

Nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu năm 2016, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu các Phòng, các Chi cục Thuế chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 đã đề ra. Đây là buổi giao ban trực tuyến lần thứ hai trong năm 2016, tại điểm cầu trực tuyến các Chi cục được vận hành thông suốt.

Theo Cục trưởng Cục thuế Hà Nội Hà Minh Hải, việc tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban là  bước cải cách TTHC thuế, giảm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả chỉ đạo công tác thuế. Hội nghị giao ban mang tính chất chỉ đạo, định hướng chung cho toàn thể Ban phụ trách các Phòng cũng như cán bộ chủ chốt của các Chi cục Thuế nghe sự chỉ đạo trực tiếp và tiếp thu chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch của Cục Thuế..

(PV)