Cục Thuế Hà Nội phổ biến nội dung mới sửa đổi về thuế

Vừa qua, Cục thuế Hà Nội vừa có chỉ đạo các đơn vị thuế trên địa bàn thành phố triển khai phổ biến rộng rãi các nội dung sửa đổi về thuế, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Sau khi Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 151 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế, Tổng cục Thuế đã có văn bản giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 151.

Thông tư số 151 được ban hành có nhiều nội dung tạo thuận lợi về chính sách thuế, cũng như cắt giảm một số thủ tục hành chính thuế để tiết kiệm thời gian và chi phí của người nộp thuế. Phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên quan đến 4 lĩnh vực là Thuế GTGT, TNDN, TNCN và Quản lý thuế - tức là các thủ tục  hành chính về thuế.

Cục thuế Hà Nội yêu cầu các đơn vị thuế phổ biến quán triệt nội dung quy định các văn bản trên đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc đơn vị nắm bắt đầy đủ các nội dung mới để hướng dẫn người nộp thuế kịp thời, đúng quy định trong quá trình triển khai thực hiện.

Yêu cầu các đơn vị thuế chuyển tải đầy đủ nội dung trên tới 100% doanh nghiệp trên địa bàn thuộc đơn vị mình quản lý (dưới các hình thức: Email, gửi qua bưu điện, mời doanh nghiệp lên để chuyển...).

Bộ phận “Một cửa” tại văn phòng cục và các chi cục thuế thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở, nội dung thông báo những điểm mới của Thông tư 151.

(T.H)