Cục Thuế Hà Nội tập huấn 2 thông tư mới cho 700 cán bộ

Ngày 20/8/2015, tại trụ sở Cục Thuế Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 về hướng dẫn thuế TNDN và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh cho gần 700 cán bộ thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền hỗ trợ của Văn phòng Cục Thuế và các chi cục thuế trực thuộc.

Cục Thuế Hà Nội tập huấn 2 thông tư mới cho 700 cán bộ
Tại hội nghị, các học viên đã nghe giới thiệu một số nội dung chủ yếu về xác định thu nhập tính thuế; thời điểm xác định doanh thu để tính thuế TNDN; các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; chuyển lỗ khi chia, tách DN. Bên cạnh đó được hướng dẫn chi tiết việc kê khai thuế GTGT, thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; việc kê khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản, làm đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp; các sửa đổi liên quan đến thu nhập chịu thuế TNCN, thu nhập được miễn thuế TNCN.

Sau hội nghị này, các phòng thuộc Văn phòng Cục, các Chi cục Thuế sẽ tổ chức tập huấn, trao đổi, thảo luận hướng dẫn cho cán bộ, công chức trong đơn vị, đảm bảo triển khai kịp thời các chính sách thuế mới, đồng thời giải đáp, hỗ trợ có hiệu quả nhất cho người nộp thuế.

(Theo Tạp chí Thuế)