Cục Thuế Hà Nội: Tích cực phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật thuế

Tình hình vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế trên địa bàn Hà Nội đã và đang diễn biến rất phức tạp, xu hướng ngày càng gia tăng, nghiêm trọng ở hầu hết các loại hình doanh nghiệp, phổ biến trên tất cả các lĩnh vực, gây thất thoát NSNN.

Ảnh nguồn MOF.Ảnh nguồn MOF.

Trước tình hình đó, Cục Thuế và Công an Thành phố đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, lập chương trình, kế hoạch hành động đã tạo ra những chuyển biến tích cực đem lại hiệu quả trong phối hợp.

Vừa qua, các đơn vị họp bàn và nêu các giải pháp cũng như kiến nghị giúp hai ngành phối hợp ngày càng hiệu quả hơn. Đặc biệt, các đơn vị của hai ngành đã có những chuyên đề trao đổi thiết thực như: Đánh giá tình hình, tội phạm về thuế và một số kiến nghị nhằm tăng cường công tác phòng chống hành vi, tội phạm về thuế trên địa bàn; Công tác phối hợp giữa Cơ quan thuế và Công an trong việc quản lý thu và chống thất thu đối với kinh doanh cho thuê nhà trên địa bàn quận Tây Hồ; Kiến nghị từ công tác phối hợp giữa Phòng an ninh kinh tế, Công an Thành phố và Cục Thuế Hà Nội; Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống hành vi, tội phạm về thuế. Sự phối hợp giữa hai lực lượng đã tạo ra sức mạnh tổng hợp trấn áp có hiệu quả các tội phạm và hành vi cố tình vi phạm về thuế, ngăn ngừa, giáo dục, răn đe gian lận thuế. Qua đó, tạo ra môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy SXKD, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn. Công tác phối hợp chặt chẽ đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tuân thủ pháp luật đối với cán bộ, chiến sỹ của hai ngành.

Ghi nhận những đóng góp đó, 14 tập thể và 21 cá nhân đã được UBND TP Hà Nội tặng bằng khen, khen thưởng thành tích thực hiện quy chế phối hợp 5 năm (2008-2012) nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm về hóa đơn thuế, pháp luật thuế.

Tuy nhiên, theo nhận định từ phía Cục Thuế Hà Nội, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ, trong thời gian tới ngành Thuế sẽ phải đối mặt với nhiều hình thức trốn lậu thuế mới cùng nhiều thủ đoạn tinh vi, vi phạm có tổ chức, quy mô lớn, đối tượng vi phạm sử dụng công nghệ cao khó phát hiện.

Vì thế, đặc biệt trong những tháng cuối năm và thời gian tiếp theo, hai ngành cần tăng cường trong sự phối hợp; cụ thể hóa quy chế phối hợp bằng những nội dung, giải pháp cụ thể; tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ hai ngành hiểu và thực hiện công tác quy chế; kiên quyết đấu tranh các tội phạm và hành vi cố tình vi phạm về thuế. Hai ngành đã thống nhất các mục tiêu, giải pháp trong công tác phối hợp để ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi, tội phạm về thuế theo những nội dung: Xây dựng phương thức đấu tranh các hành vi thành lập doanh nghiệp để mua, bán hóa đơn, trốn thuế thông qua sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, chây ỳ, nợ thuế với số lượng lớn. Trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm đấu tranh chống tội phạm và cung cấp thông tin giữa hai ngành về các hành vi vi phạm mới, phản hồi những bất cập vướng mắc trong công tác phối hợp toàn ngành. Khi có yêu cầu phối hợp hai cơ quan cần khẩn trương đáp ứng, tạo điều kiện; nhất là đấu tranh với các hành vi trốn thuế, đưa ra xử lý hình sự các vụ trốn thuế lớn. Cơ quan Công an khi thu thập tài liệu điều tra, xác minh cần cụ thể, rõ ràng và cơ quan thuế chủ động phát hiện các vụ trốn thuế để chuyển cơ quan công an xử lý.

Cục Thuế Hà Nội tiếp tục xác định công tác ngăn chặn các hình vi gian lận trong quản lý, sử dụng hoá đơn tự in, cố tình chây ỳ nợ đọng thuế lớn; các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có dấu hiệu chuyển giá, báo cáo lỗ liên tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế. Đồng thời tiếp tục nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế để có kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc khó khăn tạo cho SXKD phát triển.

(TH)