Cục thuế Hà Nội tiếp tục công khai 144 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất

(eFinance Online) -Thực hiện công tác quản lý nợ thuế, Cục thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai đợt tháng 12 năm 2016 danh sách 144 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 100.410 triệu đồng. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó có 136 doanh nghiệp nợ thuế, phí 83.669 triệu đồng và 8 đơn vị nợ tiền thuê đất 16.741 triệu đồng. 

Cục thuế Thành phố Hà Nội xác định tình hình thu ngân sách Nhà nước (NSNN) là nhiệm vụ quan trọng trong thực thi nhiệm vụ chính trị, công tác nợ được xác định là một trong những thách thức của ngành thuế Hà Nội.

Cục thuế Thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp thu nợ. Theo đó, ngày 29/04/2016, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 26994/CT-QLN chỉ đạo 30/30 Chi cục Thuế thành lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng. Qua các biện pháp triển khai quyết liệt về thu hồi nợ đọng, trong 11 tháng năm 2016, tổng số tiền thuế nợ đã thu được của toàn ngành thuế Hà Nội là: 10.514 tỷ đồng.

Với sự hỗ trợ từ phía cơ quan Thuế, đại đa số NNT đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế. Tuy nhiên, vẫn còn một số DN chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật dẫn đến nợ thuế kéo dài. Để đảm bảo tính công bằng trong cộng đồng người nộp thuế, Cục thuế thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như công khai trên trang web của Cục Thuế danh sách các đơn vị nợ thuế.

Trong  11 tháng đầu năm 2016, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã đăng công khai 12 đợt với 1.636 Doanh nghiệp và Dự án thuê đất với số nợ thuế tương ứng là 3.215.316 triệu đồng và đã có 732/1.636 Doanh nghiệp nộp thuế với số thuế đã nộp là 432.679 triệu đồng.

Cục thuế TP Hà Nội mong doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào NSNN trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

Danh sách đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất tháng 12: Xem tại đây.

(PV)