Cục Thuế Hà Nội: Tổng thu NS tháng 8 ước đạt 5.062 tỷ đồng

Báo cáo Cục Thuế Hà Nội cho biết, tổng thu ngân sách tháng 8 ước thực hiện 5.062 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm 2014 là 76.487 tỷ đồng, tăng 4,3% so cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cục Thuế TP.Hà Nội cho biết, một trong những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả thu trong kỳ là sản xuất ngành công nghiệp tháng 7 tăng 6% so với tháng trước và tăng 10,5% so cùng kỳ năm 2013, tính chung 7 tháng tăng 4,3% so cùng kỳ năm 2013.

Xuất khẩu có xu hướng phục hồi với kim ngạch xuất khẩu tháng 7 tăng 1,4% so với tháng trước.Tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng tăng 11,1% so cùng kỳ năm 2013, trong đó xuất khẩu địa phương tăng 8,7% so cùng kỳ năm trước; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tháng 7 tăng 2,7% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng tăng 11,6% so cùng kỳ năm trước, trong đó bán lẻ tăng 10,9%, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,18%.

(T.H)