Cục thuế Hải Dương công khai 82 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Hải Dương vừa có văn bản đề nghị Báo Hải Dương, Đài Phát thanh -  Truyền hình Hải Dương thực hiện công khai thông tin người nợ thuế đợt 1.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Danh sách đợt 1 này gồm 82 đơn vị nợ đến 31/10/2015 số tiền là 127.218.890.473 đồng.

Cục thuế cũng đề nghị quý báo, đài thực hiện việc đăng tải, công bố danh sách trên ít nhất 3 lần. Và trong trường hợp người nợ thuế đã có biện pháp khắc phục sau khi thông tin được công bố công khai, cơ quan thuế sẽ kịp thời thông báo cho đơn vị đăng tải thông tin để gỡ bỏ hoặc thay đổi bổ sung.

Danh sách cụ thể: Xem tại đây.

(PV)