Cục Thuế Hải Dương truy thu và phạt 9,2 tỷ đồng

Cục Thuế Hải Dương cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 3 tháng ước đạt 2.032 tỷ đồng, đạt 101,5% dự toán quý I, 32,9% so với dự toán trung ương, tỉnh giao; 27,8% dự toán phấn đấu, bằng 114,3% so với cùng kỳ 2014. 

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, có 07 khoản thu đạt khá so với tiến độ dự toán là: thu từ khu vực DNNN trung ương (41% dự toán năm, tuy nhiên bằng 63,4% so với cùng kỳ 2014); thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 32,9% dự toán năm, bằng xấp xỉ 150% so với cùng kỳ 2014); thu  từ khu vực DNNN địa phương (đạt 40% dự toán năm, bằng 141% so với cùng kỳ 2014); thu thuế TNCN (đạt 27,7% dự toán, bằng 105,4% so với cùng kỳ); Thuế BVMT (đạt 27,5% dự toán, bằng 105,9% so với cùng kỳ 2014); Thu từ lệ phí trước bạ (đạt 34,8% dự toán năm, bằng 149% so với cùng kỳ 2014). Các khoản thu khác đều có phát sinh và nộp NSNN.

Ngay từ đầu năm 2015, Cục Thuế Hải Dương cũng đã tập trung hoàn thiện các cuộc thanh tra, kiểm tra còn dang dở từ năm 2014 và kiểm tra đối với các DN được hoàn thuế, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế; phối hợp đôn đốc các khoản tiền truy thu và phạt nộp vào NSNN.

Trong 2 tháng đầu năm 2015 đã kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 1.694 hồ sơ, chấp nhận 1.687 hồ sơ, giảm khấu trừ 21,6 triệu đồng. Đồng thời, thanh tra kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đạt 52 đơn vị, truy thu và phạt với số tiền 9,2 tỷ đồng, giảm lỗ khấu trừ 28,6 tỷ đồng, số thuế không được hoàn là 24 tỷ đồng, đôn đốc nộp vào NSNN 4,7 tỷ đồng.

(T.H)