Cục thuế Hải Phòng tổ chức lớp tập huấn quy trình QLT đối với cá nhân kinh doanh

(eFinance Online) - Ngày 14/04/2016, Cục Thuế TP Hải Phòng tổ chức lớp tập huấn Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh; cho thuê tài sản; Thông tư quy định hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn cho các cán bộ công chức các phòng, đội: Kê khai và Kế toán thuế, Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Tin học, Thu nhập cá nhân, Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Kiểm tra nội bộ và các đội thuế liên phường, xã.
Cục thuế Hải Phòng tổ chức lớp tập huấn quy trình QLT đối với cá nhân kinh doanh

Mặc dù số thu thuế từ khu vực hộ kinh doanh chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố nhưng lại có ý nghĩa quan trọng trong việc cân đối ngân sách các địa phương và thực hiện kiểm kê, kiểm soát của nhà nước, góp phần đảm bảo công bằng xã hội. Vì vậy, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành các quy định về quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh; cho thuê tài sản; quy định hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn, để tạo sự thống nhất trong công tác quản lý thu thuế.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn, trao đổi về những nội dung Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015; Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản ban hành theo Quyết định số 2469/QĐ-TCT ngày 31/12/2015 của Tổng cục Thuế và Thông tư số 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn và lĩnh hội một số nội dung cần lưu ý trong Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh…

(PV)