Cục thuế Hòa Bình đề nghị các ngân hàng đẩy mạnh phối hợp triển khai NTĐT

(eFinance Online) - Mặc dù trong tháng 8/2016, Cục thuế tỉnh Hòa Bình đã có công văn yêu cầu phối hợp đẩy mạnh triển khai chương trình Nộp thuế điện tử, nhưng tới thời điểm hiện tại một số Ngân hàng thương mại vẫn thực hiện thu thuế trực tiếp tại quầy mà không thực hiện bằng hình thức điện tử. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cuối năm 2016 đạt 95% doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện Nộp thuế điện tử theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đề nghị Giám đốc các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh phối hợp triển khai dịch vụ NTĐT.

Theo đó, chỉ đạo các đơn vị thuộc Hội sở chính, chi nhánh và phòng giao dịch chủ động phối hợp tuyên truyền vận động 100% khách hàng là Doanh nghiệp có tài khoản tại Ngân hàng thực hiện nộp thuế bằng hình thức điện tử. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ NTĐT, hạn chế sai sót phát sinh trong quá trình thu Ngân sách nhà nước qua hình thức điện tử như ghi nhận sai ngày nộp thuế, sai nội dung kinh tế, sai cơ quan quản lý thu, sai người hưởng thụ hưởng...

(T.H)