Cục Thuế Khánh Hòa: 10 tháng thu ngân sách đạt 96,2% dự toán

(eFinance Online) -Báo cáo của Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 10/2016 ước thực hiện:1.039,4 tỷ đồng, lũy kế đạt 34,3% dự toán Quý IV. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, nếu loại trừ khoản thu từ lợi nhuận còn lại, ước thực hiệ 1.019,3 tỷ đồng, lũy kế đạt gần 34% dự toán Quý IV. Nếu loại trừ cả khoản lợi nhuận còn lại và khoản thu tiền sử dụng đất thì thu NSNN tháng 10 ước thực hiện 919.400 triệu đồng, lũy kế đạt gần gần 34% dự toán Quý IV.

Tính chung 10 tháng, ước thu ngân sách trên 10,1 ngàn tỷ đồng, đạt 96,2% dự toán pháp lệnh và dự toán UBND tỉnh giao, bằng 120,4% so với cùng kỳ. Trong đó, nếu loại trừ khoản lợi nhuận còn lại của các DN 100% vốn nhà nước thì ước thực hiện 10 tháng đạt 9.897,5 tỷ đồng, đạt 97,5% dự toán pháp lệnh và dự toán UBND tỉnh giao, bằng 122,4% so với cùng kỳ.

Nếu loại trừ cả 2 khoản thu từ lợi nhuận còn lại của các DN 100% vốn nhà nước và thu tiền sử dụng đất thì tổng thu NS trên địa bàn 10 tháng ước thực hiện 8.750 tỷ đồng, đạt 96,6% dự toán pháp lệnh và dự toán UBND tỉnh giao, bằng 125,8% so với cùng kỳ.

(PV)