Cục thuế Kiên Giang áp dụng nhiều biện pháp quản lý thu để hoàn thành nhiệm vụ

Kiên Giang hiện có những khu công nghiệp, dịch vụ, thương mại mới phát triển như Phú Quốc, Hà Tiên. Các khu kinh tế này đã phát sinh các nguồn thu khá như thu từ chuyển nhượng cá dự án; thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ từ chuyển nhượng bất động sản.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

6 tháng đầu năm: Kết quả thu khả quan

Báo cáo của Cục thuế tỉnh Kiên Giang cho thấy, tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2015 là 2.880 tỷ đồng, đạt 91% dự toán pháp lệnh, đạt 78% dự toán phấn đấu và tăng 68,8% so với cùng kỳ. Thu nội địa trừ đất là 1.931 tỷ đồng, đạt 67,4% dự toán pháp lệnh, 63% dự toán phấn đấu và tăng 41,9% so với cùng kỳ.

Số thu đạt cao do phát sinh các dự án thu tiền sử dụng đất khoảng 504 tỷ đồng và tiền thuê đất nộp 1 lần cho cả thời gian thuế là 260 tỷ đồng. Nếu loại trừ 2 khoản phát sinh nêu trên thì số thu 6 tháng đạt 67% dự toán pháp lệnh và đạt 57% dự toán phấn đấu.

Theo phân tích của Cục thuế tỉnh Kiên Giang, hiện nơi đây có những khu công nghiệp, dịch vụ, thương mại mới phát triển như Phú Quốc, Hà Tiên. Các khu kinh tế này đã phát sinh các nguồn thu khá như thu từ chuyển nhượng cá dự án; thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ từ chuyển nhượng bất động sản. Ngoài ra, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành Thuế rà soát lại các chính sách ưu đãi, các doanh nghiệp kê khai nơi khác nay kê khai ở Kiên Giang. Một số dự án hoàn thành đi vào hoạt động và mang lại hiệu quả như Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam, Nhà máy xi măng Kiên Lương, Công ty Xi măng Hà Tiên...

8 biện pháp quản lý thu

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN, đảm bảo vượt ít nhất 8% so với dự toán pháp lệnh năm 2015, Cục thuế tỉnh Kiên Giang đề ra các biện pháp như sau:

Một là tích cực, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính và Tổng cục thuế xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn của các đơn vị trong sản xuất kinh doanh.

Hai là chỉ đạo các đơn vị có tỷ lệ thu yếu, phấn đấu quyết liệt hoàn thành 100% chỉ tiêu; tiến hành rà soát năm bắt các nguòn thu trên địa bàn, tiến độ thi công các dự án có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các công trình xây dựng cơ bản phát sinhl tập trung thu dứt điểm các khoản thuế phát sinh, không để tồn đọng, theo dõi chặt chẽ các khoản thu phát sinh trên địa bàn.

Ba là tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế đến với người dân và doanh nghiệp, nhất là thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến tầng lớp nhân dân về các chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung. Đẩy mạnh tuyên truyền những lợi ích của việc kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. Thực hiện tốt đối thoại với tổ chức, cá nhân nộp thuế trên địa bàn để kịp thời năm bắt và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Bốn là phấn đấu 100% doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. hướng tới sẽ thực hiện nộp thuế điện tử đối với thu lệ phí trước bạ xe, nhà, đất... Tăng cường công tác xử lý NNT không kê khai thuế, nộp chậm hồ sơ khai thuế và kê khai sai để nâng dần chất lượng tờ khai cũng như tỷ lệ nộp tờ khai thuế. Thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế, kiểm tra chặt chẽ trước khi quyết định hoàn thuế, đảm bảo giải quyết hồ sơ hoàn thuế đúng theo thời gian quy định.

Năm là đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; phấn đấu 100% chỉ tiêu thanh tra do Tổng cục Thuế giao; phấn đấu kiểm tra sau hoàn thuế đạt 100%. Trên cơ sở thu thập, phân tích thông tin và phân loại DN để chọn lựa đúng đối tượng có hành vi gian lận tiền thuế. Tăng cường phối hợp với cơ quan ban ngành đặc biệt là ngành công an trong việc phát hiện và xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, cố tình dây dưa không nộp thuế. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi trốn thuế, phải xử lý dứt điểm ngay từ cấp Chi cục, tránh để vụ việc kéo dài, vượt cấp.

Sáu là triển khai quán triệt toàn ngành về quan điểm chỉ đạo công tác thu nợ thuế, phấn đấ dđạvt chỉ tiêu thu nợ và tỷ lệ nợ so với tổng thu ngân sách Tổng cục thuế giao năm 2015. Tăng cường áp dụng các biện pháp xử lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương trong công tác xử ký thu nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Bảy là xác định nghĩa vụ tài chính và ra thông báo các hồ sơ đất khi Văn phòng đăng ký QSDĐ chuyển đến và thực hiện miễn, giảm tiền SDĐ, tiền thuê đất theo đúng quy định. Kết hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài chính để xác định giá, lập phiếu chuyển thông tin đối với các dự án đã có quyết định giá giao đất, giá thuê đất để thực hiện ghi thu số tiền bồi thường, giải tỏa vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Tổng hợp các vướng mắc hiện nay đang còn vưóng để báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh.

Tám là tập trung kiểm tra đối với việc thực hiện quy trình công khai quản lý hộ khoán thuế. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ đối với công chức, chú trọng vào những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, đối với những đơn vị có phát sinh đơn thu khiếu nại, tố cáo, nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những vi phạm; xử lý nghiêm những công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người nộp thuế, những cán bộ vi phạm những điều kỷ luật, kỷ cương của ngành hoặc vi phạm pháp luật.

(T.H)