Cục thuế Lâm Đồng: Thu NSNN tháng 1 ước đạt hơn 300 tỷ đồng

Cục Thuế Lâm Đồng cho biết, tổng thu nội địa tháng 01/2016 ước thực hiện 328,6 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa không kể dầu thô và tiền sử dụng đất ước thực hiện là 280,5 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất ước thực hiện là 48 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cục thuế cho biết, kết quả thu NSNN tháng 1/2016 chưa cao do nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn về tài chính, vốn và tiêu thụ sản phẩm còn chậm; các khoản thu từ đất so dự toán còn đạt thấp, thị trường bất động sản chưa sôi động trở lại, mặt khác thời điểm đầu năm nên tiến độ triển khai đấu giá còn chậm, khách hàng tham gia đăng ký đấu giá ít đã ảnh hưởng đến số thu NSNN.

(PV)