Cục Thuế Long An: Dự báo thu tháng 4/2014 đạt 425 tỷ đồng

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 3/2014, Cục Thuế tỉnh Long An cho biết, tổng thu nội địa (không kể thu xổ số) đạt 430 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm, tổng thu nội địa đạt 1.221,970 tỷ đồng, đạt 27,8% dự toán TƯ, bằng 116,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cục Thuế Long An đánh giá, nhìn chung kết quả thu quý 1/2014 của khối sản xuất kinh doanh (lĩnh vực nhà nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và khu vực quốc doanh) đạt tiến độ thu khá so với dự toán, tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Số thu tăng cao ở khu vực DN đầu tư nước ngoài (ước thu tháng 3 đạt 71 tỷ đồng), kế đến là khu vực ngoài quốc doanh, còn lĩnh vực nhà nước đạt thấp (ước thu tháng 3 đạt 37 tỷ đồng). Nhìn vào tình hình thu NSNN qua những tháng đầu năm có thể thấy tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên các địa bàn đang dần được phục hồi.

Dự báo thu tháng 4, Cục thuế Long An cho biết có thể đạt 425 tỷ đồng, đạt 9,7% dự toán TƯ, bằng 107,4% so với cùng kỳ năm 2013.

(T.H)