Cục Thuế Phú Thọ được trao tặng Giấy khen thành tích triển khai NTĐT

Ngày 6/11/2015 tại Phú Thọ, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Đại Trí đã trao Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về thành tích cao trong triển khai nộp thuế điện tử. 

Cục Thuế Phú Thọ được trao tặng Giấy khen thành tích triển khai NTĐT

Tính đến hết ngày 30/10/2015, trên địa bàn đã có 3.648 doanh nghiệp (DN) đăng ký NTĐT với cơ quan thuế, 3.460 DN đăng ký thành công với ngân hàng và 1.687 DN thực NTĐT vào NSNN. 

Để việc NTĐT thực chất và hiệu quả, Cục thuế tỉnh Phú Thọ sẽ bảo đảm 100% DN hoạt động đăng ký NTĐT với ngân hàng; ít nhất 90%  DN tham gia NTĐT vào ngân sách theo 3 tiêu chí cơ bản; đồng thời đẩy mạnh phổ biến nội dung NTĐT đến các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác trên địa bàn cùng triển khai thực hiện khi phát sinh nghĩa vụ thuế.

(T.H)