Cục thuế Quảng Nam công khai đường dây nóng

(eFinance Online) -Cục Thuế Quảng Nam ban hành Quyết định số 6001/QĐ-CT ngày 18/8/2016 về việc thiết lập công khai đường dây nóng và địa chỉ Email của Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng các Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Danh sách đường dây nóng cụ thể như sau:

STT

Họ, tên, chức vụ, đơn vị

Số điện thoại

(Mã vùng 0510)

Email

01

Ông: Ngô Bốn, Cục trưởng, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

3.812790

nbon.qna@gdt.gov.vn

02

Bà: Trần Thị Thanh Thủy, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế TP Tam Kỳ

3.859153

thuyttt.qna@gdt.gov.vn

03

Ông:Trần Quang Mai, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế TP Hội An

3.606607

tqmai.qna@gdt.gov.vn

04

Ông:Phùng Nhanh, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế TX Điện Bàn

3.867406

pnhanh.qna@gdt.gov.vn

05

Ông: Trần Văn Bảy, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Duy Xuyên

3.877888

tvbay.qna@gdt.gov.vn

06

Ông: Hà Văn Sự, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Đại Lộc

3.747154

hvsu.qna@gdt.gov.vn

07

Ông: Trương Duy Công, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Thăng Bình

3.874382

tdcong.qna@gdt.gov.vn

08

Ông: Phan Ngọc Liễn, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Quế Sơn

3.885287

pnlien.qna@gdt.gov.vn

09

Ông: Lê Vĩnh Nhàn, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Núi Thành

3.871591

lvnhan.qna@gdt.gov.vn

10

Ông: Nguyễn Thế, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Tiên Phước

3.884003

nthe.qna@gdt.gov.vn

11

Ông: Nguyễn Viết Tùng, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Nam Giang

3.792339

nvtung.qna@gdt.gov.vn

12

Ông: Nguyễn Đăng Phận, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Phú Ninh

3.890490

ndphan.qna@gdt.gov.vn

13

Ông: Ka Lâu Den, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Tây Giang

3.796589

klden.qna@gdt.gov.vn

14

Ông: Trần Hữu Thuấn, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Đông Giang

3.898599

ththuan.qna@gdt.gov.vn

15

Ông: Lâm Văn Hy, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Hiệp Đức

2.243502

hylv.qna@gdt.gov.vn

16

Ông: Nguyễn Phước Khanh, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Phước Sơn

3.881989

npkhanh.qna@gdt.gov.vn

17

Ông: Trần Sơn Dũng, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Bắc Trà My

3.604072

tsdung.qna@gdt.gov.vn

18

Ông: Nguyễn Đình Quế, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Nông Sơn

3.505797

ndque.qna@gdt.gov.vn

19

Ông: Bùi Ngọc Hồng, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Nam Trà My

3.880335

bnhong.qna@gdt.gov.vn

Theo đó, bất cứ doanh nghiệp, người dân có thể liên hệ với các cán bộ trong danh sách trên để phản ánh những vấn đề vướng mắc cũng như những công chức có thái độ phiền hà, nhũng nhiễu.

Đây cũng thể hiện quyết tâm chính trị cao của Cục thuế Quảng Nam trong việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

(T.H)