Cục Thuế Sơn La đã hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2016

(eFinance Online) - Báo cáo từ Cục Thuế Sơn La cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 10/2016 ước đạt 430 tỷ đồng, bằng 100% dự toán, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Lũy kế 10 tháng ước đạt 3.157 tỷ đồng, bằng 84,8% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, đáng chú ý, tất cả các khoản thu từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, DNNN địa phương đều đạt 100% dự toán tháng: thu từ DNNN trung ương đạt 226,7 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 10 tỷ đồng; thu từ DNNN địa phương ước đạt 1,7 tỷ đồng; tổng số nợ thuế nợ và phát sinh nộp vào NSNN ước đạt 95,8 tỷ đồng, bằng 100% dự toán tháng; thu tiền sử dụng đất ước đạt 33,8 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, Cục Thuế Sơn La đã đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường công tác quản lý nguồn thu, rà soát các nguồn thu phát sinh đôn đốc nộp kịp thời vào NSNN; tăng cường công tác quản lý nợ thuế, thanh tra, kiểm tra thuế theo đúng quy định…

(PV)