Cục thuế Sơn La: Thu NSNN tháng 4 tăng 25,13%

Thông tin từ Cục thuế tỉnh Sơn La, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 4 ước đạt 250 tỷ đồng bằng 100% dự toán  tháng, bằng 116% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Lũy kế 4 tháng ước đạt 973 tỷ đồng bằng 35,5% dự toán Bộ Tài chính, tăng 25,13% so với cùng kỳ. Các khoản thu, sắc thuế đều đảm bảo thực hiện dự toán  đã giao. 

Trong đó, số thu từ DNNN Trung ương ước đạt 83 tỷ, bằng 5,14% dự toán pháp lệnh (DTPL), bằng 83,5% so với cùng kỳ; lũy kế từ đầu năm đạt 381,5 tỷ, bằng 23,6% DTPL và bằng 106% so với cùng kỳ.

Số thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 15 tỷ, bằng xấp xỉ 16% DTPL, tăng tới 718,4% so với cùng kỳ; lũy kế từ đầu năm đạt 58 tỷ, bằng 61,3% DTPL và tăng 194% so với cùng kỳ.

(T.H)