Cục thuế Sơn La: Tổng thu NSNN tháng 12/2016 ước đạt 442 tỷ đồng

(eFinance Online) - Thông tin từ Cục thuế Sơn La cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 12/2016 ước đạt 442 tỷ đồng, bằng 89,79% dự toán tháng, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2015. 
Ảnh minh họa. Nguồn: Tạp chí Tài chính.Ảnh minh họa. Nguồn: Tạp chí Tài chính.

Hầu hết các khoản thu ước thực hiện tháng 12/2016 đều vượt dự toán. Điển hình: ước thu từ khu vực DNNN trung ương là 194,165 tỷ đồng, đạt 90,31% dự toán tháng, bằng 207,72% so với cùng kỳ năm 2015; ước thu thực hiện từ khu vực DNNN địa phương là 2,543 tỷ đồng, đạt 101,72% dự toán tháng, bằng 195,62% so với cùng kỳ năm 2015; ước thu tiền sử dụng đất trong tháng là 50 tỷ đồng, đạt 100% dự toán tháng, bằng 244,80% so với cùng kỳ năm 2015.

Ngoài ra, trong tháng 12/2016, nhiều khoản thu ước thực hiện khác cũng đạt 100% dự toán tháng (thu từ tiền thuê đất, tiền thuế bảo vệ môi trường, thu xổ số kiến thiết, lệ phí trước bạ…).

Cục thuế Sơn La cho biết, lũy kế 12 tháng ước đạt 3.900 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất là 330 tỷ đồng), tăng 17,94% so với cùng kỳ năm 2015.

(T.H)