Cục Thuế thành phố Hà Nội: Thu NSNN 4 tháng đầu năm ước đạt 11.579 tỷ

Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu NSNN 4 tháng đầu năm 2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết, tổng thu NSNN tháng 4 ước thực hiện 11.579 tỷ; luỹ kế 4 tháng 43.648 tỷ, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Cục Thuế Hà Nội, năm 2014, tình hình kinh tế thế giới và khu vực có dấu hiệu phục hồi. Đáng chú ý là ngành xây dựng tăng 7,9% cao hơn cùng kỳ 2 năm (cùng kỳ năm 2011 tăng 7,8%, năm 2013 tăng 7,7%) cho thấy thị trường bất động sản đã có dấu hiệu ấm lên. Dịch vụ tăng 7,6%, thấp hơn cùng kỳ năm 2013, tuy nhiên dịch vụ viễn thông vẫn tăng 9,9% - giữ mức tăng trưởng cao nhất trong các ngành kinh tế. Hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm có giá trị gia tăng 6,5%; xuất khẩu có xu hướng phục hồi, kinh ngạch XK tăng 9,8% so với cùng kỳ 2013, kim ngạch nhập khẩu tăng 0,2%; tổng mức bán hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết, toàn thành phố trong tháng 3/2014 có 1.741 DN thành lập mới, 1.702 DN ngừng hoạt động, luỹ kế 3 tháng đầu năm có 4.049 DN thành lập mới, 3.617 DN ngừng hoạt động.

Cùng với sự gia tăng số lượng người nộp thuế, nhiều DN đã chú trọng đầu tư chiều sâu, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Sự phát triển sản xuất kinh doanh của các DN đã góp phần đáng kể vào số thu ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
(T.H)